Contact

OBS de Telescoop
Verdistraat 79
5343 VC Oss
0412 - 633 625
Mail naar de directie

Taalklas


Binnen Kindcentrum Sirius is er een Taalklas. In de Taalklas zitten zowel leerlingen van De Telescoop als leerlingen van Sterrebos. De leerkracht van de Taalklas is Ans Broersen.

De insteek van de Taalklas is kinderen met een taalachterstand in groep 2 gedurende 1 schooljaar extra begeleiding te bieden op het gebied van woordenschat- en taalontwikkeling, zodat zij een betere start kunnen maken in groep 3.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes kinderen van maximaal 7 kinderen en zij krijgen per week vier keer drie kwartier extra begeleiding.

In de Taalklas wordt aangesloten bij de thema's in de kleutergroepen. Dus als ze in de klas van alles leren over de herfst, dan oefenen ze in de Taalklas ook woorden, zinnen en verhaaltjes over de herfst. In de Taalklas wordt ook gewerkt volgens de VVE-methode Piramide.

De kinderen spelen altijd gezamenlijk een spel waarbij veel gecommuniceerd moet worden, bijvoorbeeld kwartet. De kinderen leren dat ze duidelijk moeten vertellen wat ze bedoelen, omdat de anderen hen anders niet snappen. Bovendien bieden de wekelijks terugkomende begrippen steun in het ontwikkelen van een goede zinsbouw. "Bram, heb jij de blauwe ballon?" - "Saar, heb jij de gele auto?"
Bovendien zijn gezelschapsspelletjes heel geschikt om te werken aan woordenschat. Wat staat er op jouw kaartje? Wat hoort bij elkaar? auto, vliegtuig, trein en boot.
Maar ook om te oefenen met de begrippen meer/minder, veel/weinig en winnen/verliezen. Welk plaatje ligt als eerste in de rij? Welk plaatje ligt als laatste in de rij? Welk plaatje ligt in het midden?
Dus door spelen leren de kinderen ontzettend veel!

Daarnaast oefenen de kinderen veel met luisteren. Wat zegt iemand nou precies? Wat hoor je vooraan in een woord? Wat hoor je achteraan? Wat rijmt op elkaar? (sok/rok/kok/hok) Hoeveel woordstukjes hoor je in een woord? (ap-pel / peer / si-naas-ap-pel / man-da-rijn)

Maar ook het kijken is belangrijk. Wat is een letter, wat is een cijfer, een woord, een zin, een verhaaltje? Hoeveel letters heeft dit woord? Hoeveel woorden heeft deze zin? Hoeveel zinnen heeft dit verhaaltje?

De kinderen moeten zelf natuurlijk ook veel spreken. Maak eens een zin, een raadseltje, zeg eens iets expres verkeerd, vertel het tegenovergestelde, "lees" eens een stukje voor aan de groep, vertel het verhaaltje eens na, zeg een ander kind eens na.

Er zijn ontzettend veel aspecten van taal waar de kinderen moeite mee kunnen hebben en die we allemaal oefenen. Door de kleine groep kan de leerkracht veel individueel helpen en sturen en krijgt het kind de kans om de taalachterstand een beetje in te halen.

Laatste nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Groepsdocumenten

-

Handige links

-

Foto's