Contact

OBS de Telescoop
Verdistraat 79
5343 VC Oss
0412 - 633 625
Mail naar de directie

Vervolgonderwijs


Aan het einde van de basisschool stromen kinderen uit naar het Voortgezet Onderwijs. Om deze uitstroom goed te kunnen begeleiden volgen wij het stappenplan PO-VO (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs).

Kort gezegd betekent dit dat kinderen in groep 7 een pré-advies krijgen. Dit is een voorlopig advies en tijdens het gesprek over het pré-advies worden doelen gesteld en afspraken gemaakt met het kind en ouders over het komende jaar in groep 8.

In groep 8 krijgen alle kinderen een definitief advies voor 1 maart.Laatste nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.